Bella Italia
Bella Italia

Bratislava, Koreničova 1 (Palisády 19 roh)
Tel/fax: 02/54414463, 02/54413938
bellaitalia@bellaitalia.sk www.bellaitalia.sk

Poistenie

Poistenie liečebných nákladov - "ASIST CARD" 

Dospelý –   1 deň – 1,33    Eur         nad 65 r. -  2,66 Eur

                     8 dní - 10, 64  Eur         nad 65 r. - 21,28 Eur

                    15 dní - 19,95  Eur         nad 65 r. - 39,90 Eur

                     22 dní- 29,26  Eur         nad 65 r. - 58,52 EurDieťa a študujúca mládež  – do 26r.

              1 deň  –   1,06 Eur

              8 dní   -    8,48 Eur

              5 dní  -   15,90 Eur

              22 dní  - 23,32 Eur

Spolupracujeme s poisťovňou / KOOPERATIVA a.s.