Emilia Romagna

Emilia Romagna

Stručný popis

Kraj Emilia Romagna sa rozprestiera južne od rieky Pád až po Apeniny a na východ až po Jadranské pobrežie. Vďaka jej zemepisnej polohe bola odjakživa jednou z najbohatších oblastí Talianska, kde sa žilo v blahobyte. Západná časť oblasti dostala pomenovanie „Emilia“ podľa rímskej Via Aemilia, ktorú dal vybudovať konzul Marcus Aemilius Lepidus ako vojenskú cestu. Dobytím severného Talianska Longobardmi zostala juhovýchodná časť ako Romagna pod byzantskou nadvládou.